Notifikationer

Notifikationer som skickas ut

Softcrisis skickar notifikationer till dig när:

  • En incident som du är deltagare i startas eller uppdateras
  • En sammankallning sker på en incident och du har rollen Krisledning i en grupp som deltar i incidenten
  • Ett nytt loggboksinlägg publiceras i en incident där du deltar
  • Du får ett nytt chattmeddelande
  • Andra tillfällen när applikationen behöver informera dig om viktiga händelser eller uppdateringar

Hur du kan ta emot notifikationer

Notifikationer kan du ta emot genom push notiser i appen, SMS eller e-post. Hur du tar emot notifikationer beror på inställningarna du gjort i appen under Kontoinställningar -> Notifikationer.

Notifikationer som e-post

Som standard skickas alla notifikationer som e-postmeddelanden till den e-postadress som ditt konto är registrerat med. Dessa notifikationer börjar skickas ut från det att du registreras som användare i systemet.

Du kan när som helst stänga av mottagandet av fler e-post notifikationer genom att klicka på länken “Unsubscribe” i mailet, eller ändra dina inställningar för Notifikationer.

Notifikationer som push notiser

När du installerar appen får du möjlighet att välja om du vill ta emot push notiser. Gör du detta val så kommer du att få notifikationer till din mobiltelefon och till de andra kanaler som är aktiva. Vill du bara ta emot notifikationer som push notiser ska du stänga av de andra alternativen.

Notifikationer som SMS

Om din organisation har aktiverat möjligheten att ta emot notifikationer som SMS så kan du aktivera detta genom att gå till Kontoinställningar -> **Notifikationer **och där aktivera SMS utskick.


Roller

Softcrisis stödjer idag fyra olika rollbehörigheter som tilldelas användaren på gruppnivå. De nivåer som kan...

Problem med E-post från Softcrisis

Om du har problem att ta emot e-post från oss kan det bero på ett...