Roller

Softcrisis stödjer idag fyra olika rollbehörigheter som tilldelas användaren på gruppnivå. De nivåer som kan tilldelas är:

 • Krisledning
 • Resurs
 • Observatör
 • Läsbehörighet

Rollerna påverkar vilken tillgång användaren har till incidenter. En användare kan enbart se och delta incidenter som de är deltagare i, medans en administratör kan se och delta i samtliga incidenter.

Behörigheter per roll

Krisledning

 • Får sammankallande
 • Får notiser (push, SMS, e-post beroende på inställning)
 • Kan skriva och publicera på tidslinjen
 • Kan redigera namn och beskrivning på incidenter
 • Kan se incidenter, medlemmar, loggboksinlägg, etc.

Resurs

 • Får notiser (push, SMS, e-post beroende på inställning)
 • Kan skriva och publicera på tidslinjen
 • Kan redigera namn och beskrivning på incidenter
 • Kan se incidenter, medlemmar, loggboksinlägg, etc.

Observatör

 • Kan skriva och publicera på tidslinjen
 • Kan redigera namn och beskrivning på incidenter
 • Kan se incidenter, medlemmar, loggboksinlägg, etc.

Läsbehörighet

 • Kan se incidenter, medlemmar, loggboksinlägg, etc.

Uppdatera appen

Mobilapplikationen för Softcrisis uppdateras regelbundet och vi rekommenderar dig att alltid uppdatera till den senaste...

Notifikationer

Softcrisis skickar notifikationer till dig när: En incident som du är deltagare i startas eller...