Hantera krisen innan den inträffar

Digitalisera dina krisplaner och gör dem tillgängliga när du behöver dem som mest. Innan nästa incident inträffar.

Digitala krisplaner

Ladda upp dina krisplaner för att synkronisera till alla enheter. Appen gör planerna tillgängliga även om du inte har någon internetuppkoppling.

Incidenthantering med loggbok

Notera dina åtgärder och dela information med dina kollegor. Alla inlägg tidsstämplas vilket gör det enkelt att följa upp förloppet i efterhand.

Kontaktlistor och chatt

Uppdaterad kontaktinformation som du tar med dig. Kommunicera snabbare och enklare om något inträffar. Du kan även chatta med individer och grupper via appen.


Svensk lagring och hög säkerhet

Du ska känna dig trygg med vår lösning. Därför sparas all data på servrar i Svenska datacenter. Vi håller en hög säkerhetsklass och arbetar kontinuerligt med vår IT-säkerhet.

Samla krisledningen

Använd dig av push-notiser, SMS, e-post eller telefonsamtal för att skicka ut larm till utvalda personer.

Samarbeta enklare och snabbare

När något oförutsett inträffar kan skillnaden mellan kaos och ordning innebära stora skillnader i hur lång tid ni som organisation behöver för att påbörja ert arbete.

Krishantering på iOS och Android

Det spelar ingen roll om du använder iPhone, iPad, Android, PC, Mac eller en kombination av alla. Krisappen fungerar lika bra och på samma sätt, oavsett vilken enhet du använder.

Krisapp på iPhone och Galaxy

Kom åt dina krisplaner vart som helst

Utöver en krisapp som kan installeras på mobiltelefonen får du också ett enkelt och tydligt webbgränssnitt där du själv administrerar dina krisplaner och sköter din kriskommunikation. Behöver du lägga till flera användare? Inga problem, logga in och gör ändringar direkt på webben.

Webbapplikation för krishantering

Vanliga frågor och svar

Enkelhet och tydliget är bra, men ibland finns frågor som behöver svar. Här besvarar vi de vanligaste frågorna.

1. Vad händer om jag inte har någon tillgång till internet?

Eftersom att krisappen i bakgrunden laddar ner krisplaner och kontakter så är de alltid tillgängliga i mobilen. Detta oavsett om du har tillgång till internet eller inte. Dessvärre så fungerar inte funktionerna för chatt och incidenthantering utan uppkoppling. Vi arbetar med att utöka funktionaliteten i nedkopplat läge.

2. Tar ni betalt per användare?

Nej. Vi försöker att hålla en så platt och enkel prissättning som möjligt. Du betalar dock för tillgängliga funktioner och antalet maximala användare. Läs mer om Priser.

3. Hur kan vi lita på att er lösning är säker?

Vi arbetar hårt för att erbjuda en så säker lösning som möjligt. Utgångspunkten för vårt arbete är vår informationssäkerhetspolicy. Utefter den arbetar vi med att ta fram en säker produkt och en säker lagringsmiljö för all data som vi behandlar.

All data som skickas till och från appen krypteras mellan vår server och respektive enhet. Appen är även utrustad med ett kodlås som gör att du måste ange en egen personlig kod varje gång du öppnar appen på nytt.

Du kan också läsa mer om vad vår leverantör gör för att förbättra vårt dataskydd.

4. Varför ska man använda en krisapp?

Oförutsedda händelser sker ofta när du befinner dig på fel plats eller vid fel tillfälle. Därför är det viktigt att du alltid har krisplaner och kontaktinformation tillgängliga, vart du än befinner dig.

Genom att utrusta och förbereda ditt team med en krisapp kan du också snabbare komma igång med åtgärande och förebyggande arbete, vilket kan ha en avgörande betydelse för händelsens utgång.

Dokument & krisplaner

Byggd för tunnelseende vid kriser

Om du behöver öva för att verktyget ska fungera så är du antagligen fel ute. Softcrisis är en tydlig krisapp för kriskommunikation och krishantering.