Problem med E-post från Softcrisis

Introduktion

Om du har problem att ta emot e-post från oss kan det bero på ett antal olika saker. De flesta organisationer har idag olika former av spamskydd för att stoppa spammail, virus och andra skadliga eller störande e-postutskick.

Ibland händer det tyvärr att dessa skydd stoppar legitima mail eller utskick. Vi försöker kontinuerligt att anpassa vår tjänst så att e-post ska levereras i så stor utsträckning som möjligt.

Vad Softcrisis gör

För att garantera att e-post når ut till rätt mottagare vidtar vi ett antal åtgärder från vår sida. Bland annat försöker vi alltid att efterleva nuvarande best practices för utskick av e-post.

Våra servrar är också konfigurerade för att använda sig av tekniker som SPF och DKIM. Med hjälp av dessa tekniker kan vi visa att ett visst e-postutskick faktiskt sker från oss, och ingen annan.

Vad du kan göra

Du kan kontakta er IT-avdelning och fråga efter hur spamskyddet är uppsatt. Du kan referera till den här sidan, eller be era tekniker att kontakta någon hos oss så hjälper vi er med felsökning.

Ni kan också vitlista vår SMTP server som gör våra utskick smtp.profitbyte.com Kontrollera också att ni vidimerar SPF och DKIM korrekt. Våra e-postmeddelanden är signerade med softcrisis.se och app som DKIM delimeter.


Notifikationer

Softcrisis skickar notifikationer till dig när: En incident som du är deltagare i startas eller...

Vad är Softcrisis?

# Appen innehåller ett antal olika funktioner. Vilka funktioner som just er organisation har tillgång...

Relaterade artiklar