Vad är Softcrisis?

#

Appens funktioner

Appen innehåller ett antal olika funktioner. Vilka funktioner som just er organisation har tillgång till kan variera beroende på vilka funktioner ni valt att teckna avtal för.

Incidenter

Loggbok

Incidentfunktionen gör det möjligt att föra loggbok över ett händelseförlopp och att löpande hålla många personer informerade om utvecklingen. Alla personer som är deltagare i en incident har möjlighet att ta del av, och göra inlägg i loggboken. Varje gång någon skriver ett inlägg skickas också ett meddelande till alla som har behörighet till incidenten. Vilka utskick som görs beror på deltagarens notifikationsinställningar i appen.


Problem med E-post från Softcrisis

Om du har problem att ta emot e-post från oss kan det bero på ett...

Test

Detta är ett test

Relaterade artiklar